Providens

je nezavisna, privatna firma koja pruža širok spektar kvalitetnih usluga inostranim farmaceutskim kompanijama na teritoriji Republike Srbije. Kompanija Providens d.o.o. osnovana je 2004.godine kao partner nekoliko stranih farmaceutskih kompanija. U ovom kratkom periodu, ponosni smo što smo postali priznati od strane naših partnera kao kompanija koja:

  • razume potrebe tržišta
  • pruža kompetentnu uslugu
  • stvara najbolja rešenja
  • nudi drugačiji pristup i fokusira se na dugoročne odnose