Transparentno i etičko poslovanje

Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39. Pravilnika o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva ("Sl. glasnik RS", br. 79/2010) Providens d.o.o , Alekse Nenadovica 15/15, Beograd

Providens

Podatke o stručnim skupovima koje je sponzorisao delimično ili u celini, odnosno ukupnom iznosu finansijskih sredstava kojima je pomogao održavanje pojedinačnog skupa. Ova lista sadrži podatke od januara 2014. godine do dana objave.

Objavljeni podaci se ažuriraju na kontinuiranoj osnovi, tj. najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana završetka sponzorisanog skupa i prikupljanja celokupne dokumentacije.

Naziv skupa Mesto održavanja Datum održavanja Ukupno angažovana sredstva (Rsd)
Šta treba znati o inhalacionoj terapiji Kragujevac 01.03.2014. 40000
Nove perspektive u lečenju astme Niš 20.03.2014. 124976.81
Značaj malih disajnih puteva u lečenju astme/Inhalacione tehnike u astmi Palić 12.03.2014. 95339.16
IV kongres udruženja za hipertenziju Srbije Beograd 20.-23.03.2014. 17700
Značaj malih disajnih puteva u lečenju astme/ Nove tehnologije u lečenju astme/Inhalacione tehnike u lečenju astme Pančevo 19.03.2014. 94898.1
Patofiziologija malih disajnih puteva u astmi - nove terapijske perspektive Čačak 25.03.2014. 87120.23
Nove perspektive u lečenju astme Beograd 08.05.2014. 48530.23
Novine u lečenju astme Negotin 29.05.2014. 37891.29
Respiration Day Parma 29.-01.06.2014. 186604
Uloga malih disajnih puteva i distalnog dela pluća u astmi Surdulica 30.05.2014. 101774.68
Nove tehnologije u lečenju astme Beograd 03.06.2014. 77648.36
Konferencija 90 godina specijalne bolnice u Surdulici Surdulica 23.-24.08.2014. 55500
Prepoznavanje i lečenje kritično obolelih Sremska Kamenica 12.09.2014. 7000
Srpsko lekarsko drustvo Valjevo Valjevo 17.04.2014. 30000
Godišnji sastanak Pneumoftiziološke sekcije DLV-SLD Palić 26.09.2014 50000
Bolesti zavisnosti-trendovi i izazovi Beograd 05.10.2014. 35608
Simpozijum specijalne bolnice za nespec.plućne bolesti Sokobanja 10.-15.10.2014. 9800
VI kongres farmaceuta Srbije Beograd 15.-19.10.2014. 82600
Savremena shvatanja o astmi Beograd ATD 13.11.2014. 110886.7
Nove terapijske opcije u lečenju astme i HOBP Beograd KCS 19.11.2014. 27485
Značaj malih disajnih puteva u lečenju astme i HOBP Novi Sad 04.12.2014. 159110
Zbrinjavanje TB-HIV ko-infekcija“ Beograd 17.10.2014. 11100
„Četvrta evropska konferencija- Alergologija i opstruktivne respiratorne bolesti, klinička praksa, EACCP“ Beograd 14-16.11.2014. 14614.22
Naziv skupa Mesto održavanja Datum održavanja Ukupno angažovana sredstva (Rsd)
MDP u opstruktivnim bolestima pluca Šabac 20.02.2015. 108131.00
Znacaj MDP u astmi-nove terapijske perspektive Jagodina 04.03.2015. 83266.35
Znacaj MDP u astmi-nove terapijske perspektive Kragujevac 05.03.2015. 165366.27
Nove perspektive u lecenju astme Bor 07.04.2015. 108138.16
Mali disajni putevi i astma Dimitrovgrad 08.04.2015. 30487.8
MDP u lecenju bronhijalne astme Pirot 09.04.2015. 30487.8
Astma-neki prakticni dijagnosticko-terapijski aspekti Pancevo 30.04.2015. 78583.71
Uloga MDP I distalonog dela pluca u astmi Vranje 21.04.2015. 100471.18
KME-"Najznačajniji kardiovaskularni komorbiditeti kod HOBP" Beograd 24.04.2015. 20000.00
39.Lazini dani-„Novine u dijagnostici i terapiji nekih od ne malignih bolesti pluća“ Šabac 15.05.2015. 20000.00
Nove terapijske opcije u lecenju astme Smederevo 22.05.2015. 63545.73
Respiration day Parma 29.05-30.05. 221873.00
EAACI Barcelona 06.06.-10.06.2015. 45672.00
Patofiziolorgija MDP u astmi-nove terapijske perspektive Zrenjanin 18.06.2015. 83495.00
KME-„Update in Interventional Pulmonology" Beograd 25.07.-26.07.2015. 30000.00
Nove trapijske opcije u lecenju astme Prokuplje 30.06.2015. 47810.42
NIskustva u lecenju MDP u astmi Novi Sad 08.07.2015. 74902.99
Nova GINA - pregled i novine Beograd 24.07.2015. 32200.00
KME, "COPD and cardiovascular disease - two manifestations of the same disease" Beograd 12.09.2015. 50000.00
Marketing Meeting Firenca 24.09.2015. 260521.14
ERS Amsterdam 26.09.-30.09.2015. 1628.00
IV Kongres Respiratorne Medicine Srbije Novi Sad 15.-18.10.2015. 97788.56
Simpozijum „Dani dr Dragiše Mišović 2015“ Čačak 23.10.2015. 20000.00
Nasa iskustva u lecenju malih disajnih puteva Vrnjacka banja 21.10.2015. 134589.79
Supstituciona terapija za zavisnike od opijata Niš 28.10.2015. 113852.56
Farmakoterapija bolesti zavisnosti - kriticki aspekti Subotica 28.-30.10.2015. 30000.00
MDP-patofiziologija astme, testovi plucne funkcije I terapija Užice 26.11.2015. 160430.99
Važnost malih disajnih puteva u boljoj kontroli astme Leskovac 27.11.2015. 78378.60
Patogenetska uloga malih disajnih puteva u astmi Niš 24.11.2015. 126107.85
Mesto ICS/LABA malih cestica Beograd 14.12.2015. 194205.94
Moze li se astma leciti kod pusaca? Novi Sad 115.12.2015. 175737.38
Važnost malih disajnih puteva u boljoj kontroli astme Subotica 25.12.2015. 229771.38
Naziv skupa Mesto održavanja Datum održavanja Ukupno angažovana sredstva (Rsd)
Iskustva u lečenju malih disajnih puteva Negotin 12.02.2016. 46209.81
Astma kod pušača Valjevo 24.02.2016. 210929.82
Primena savremene farmakološke terapije u lečenju astme Smederevo 25.02.2016. 51274.94
Važnost malih disajnih puteva u boljoj kontroli astme Užice 29.02.2016. 109333.17
Terapija za održavanje kontrole astme i brzo olakšavanje tegoba Sombor 22.03.2016. 192339.29
Astma/HOBP-ACOS Uloga fiksne kombinacije ICS/LABA Novi Sad 23.03.2016. 115022.18
Terapija za održavanje kontrole astme i brzo olakšavanje tegoba Beograd 28.03.2016. 153042.21
Terapija za održavanje kontrole astme i brzo olakšavanje tegoba Jagodina 29.03.2016. 116550.34
Terapija astme kod pušaca Kragujevac 13.04.2016. 173226.17
Terapija astme kod pušaca Bor 21.4.2016. 137130.81
Pneumo sekcija na Divčibarima Divčibare 22.04.2016. 30000.00
Alergijski rinitis i mehanizmi inflamacije u alergiji Niš 13.05.2016. 101998.34
Astma i HOBP-osnovni postulati Beograd 27.05.2016. 110943.00
Majski pulmološki dani, Jahorina Jahorina 26.-28.05.2016. 89496.00
Respiration day, Parma Parma 26.05-29.05. 73268.00
EAACI Beograd 11.06-15.06.2016. 29900.00
XVI KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE - Zlatibor, 2 -5. jun 2016. Zlatibor 02-05.06.2016. 59490.00
Respiratorno udruženje Srbije Petrovac,Crna Gora 03-05.06.2016. 18000.00
Teška astma Subotica 7/25/2016 25637.47
Depression-frequent comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease and asthma Novi Sad 06-08.08.2016. 19401.33
ERS London London 03-07.09.2016. 94692.59
ERS London London 03-07.09.2016. 75200.00
ERS London London 03-07.09.2016. 42700.00
Terapija malih disajnih puteva danas Grdelica 09.09.2016. 17322.62
Palić 45. godišnji sastanak pulmologa Vojvodine Palić 16-17.09.2016. 223642.68
Značaj pravilne inhalacione tehnike terapije astme i HOBP Doljevac 23.09.2016. 27716.19
Bronhijalna astma i poboljšanje kvaliteta života Vrnjačka Banja 24.10.2016. 261364.56
Alergijska astma Beograd 26.10.2016. 162139.69
Terapija astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) Leskovac 28.10.2016. 83148.56
Mali disajni putevi- Glavno mesto zapljenja i opstrukcije u HOBP Beograd 29.10.2016. 55432.37
Kontrolisana astma Kragujevac 11.02.2016. 153824.82
Nove terapijske opcije u lečenju HOBP-a Beograd 14.11.2016. 134423.49
Bronhijalna astma-znacaj inhalatorne terapije Pirot 18.11.2016. 33952.33
Terapija HOBP-naša iskustva Niš 25.11.2016. 157982.27
Učešće na simpozijumu „Tuberkuloza – Update 2016 Beograd 26.11.2016. 36000.00
Mesto zapaljenja i opstrukcije u HOBP-u Pancevo 28.11.2016. 41574.28
Mali disajni putevi- Glavno mesto zapljenja i opstrukcije u HOBP Zrenjanin 01.12.2016. 155903.56
Disfunkicja malih disjanih puteva i ''ekstrafine'' čestice Novi Sad 02.12.2016. 102549.90
Mali disajni putevi- Glavno mesto zapljenja i opstrukcije u HOBP Čacak 05.12.2016. 136929.04
Mali disajni putevi u astmi i HOBP Beograd 06.12.2016. 55432.37
“Značaj ICS-a u lečenju HOBP-a“ Subotica 07.12.2016. 179462.29
HOBP i česti egzacerbatori Loznica 07.12.2016. 66518.85
HOBP – GOLD 2017 Pancevo 23.12.2016. 97006.66
Lečenje hronicne opstrukcije bolesti pluća Beograd 26.12.2016. 138580.95
Iskustva u lečenju HOBP“ Negotin 28.12.2016. 51414.91